3-daags programma rond (Zelf)leiderschap: ANKEREN – KIEZEN – BEWEGEN

Paarden zijn prooidieren. Vluchtdieren. En toch maakt hen dat niet tot bange wezens die leven vanuit continue angst. In een wereld vol uitdagingen staan ze stevig, steeds alert op hun omgeving en op hoe ze daarin voor hun veiligheid kunnen zorgen. De keuze van hun richting wordt bepaald door ‘waar naartoe’. Als ze vluchten voor dreigend gevaar, ligt hun focus in de eerste meters vanzelfsprekend op het gevaar waar ze van weg willen. Daarna switcht hun aandacht naar waar het wél veilig is. Van nature oplossingsgericht.

Stevig geankerd in de realiteit van het Hier en Nu keuzes maken die nodig zijn om – samen – een gewenste toekomst te bereiken, en vervolgens daar ook effectief stappen in zetten: is dat niet waar (zelf)leiderschap om draait?

In een driedaags programma neem ik je samen met de paarden hierin mee op weg. Wat je mag verwachten:

 • Achtergrondinfo
 • Integratie van nuttige leiderschapsmodellen
 • Ervaringsoefeningen
 • Werken met de paarden (van op de grond: er wordt niet gereden)
 • Reflectie
 • Simulaties
 • Continue terugkoppeling naar jouw eigen werkcontext

Data:

 • Nederlandstalig programma: 23+24+25 augustus 2023
 • Engelstalig programma: 13+14+15 september 2023

Locatie: domein Equoia

Voor verdere praktische info: mail me op wendyvandenbulck@equoia.org

Kernpunten van het programma

Dag 1:

Een kudde is een geheel van krachtige individuen, die binnen het geheel hun eigen keuzes maken, hun eigen kwaliteiten benutten, hun eigen plek creëren.

Authentiek zorgen voor jezelf in functie van de context is een belangrijke leiderschapskwaliteit. Leer van en met de paarden om:

 • helder te krijgen wie jij wil zijn als leidinggevende, en daar echt voor te gaan staan
 • vanuit een oplossingsgerichte mindset te handelen
 • je eigen sterktes te ontdekken en in te zetten

Dag 2:

Paarden communiceren op een onmiskenbaar heldere manier. Geen actie-reactie, wel effectieve inter-actie.

Leer van en met hen hoe je:

 • jouw boodschappen eenduidig helder krijgt… voor jezelf
 • die heldere boodschappen ook helder kan communiceren
 • ervoor kan zorgen dat jouw boodschappen effectief overkomen zoals je ze bedoelt

Dag 3:

Een kudde is veel meer dan de optelsom van het aantal individuen waaruit ze bestaat. De sleutel is Verbindende Duidelijkheid: een gezonde, werkende balans tussen connectie en sturing. Paarden zijn daar meesters in.

Leer van en met de paarden hoe je:

 • proactief in plaats van reactief met situaties om kan gaan
 • van een groep / een team een (daad)krachtige kudde maakt
 • een open feedbackcultuur installeert

Geplande activiteiten

Datum/Tijd type Evenement
31/03/2023
10:00 - 17:00
Durven Zichtbaar Zijn - Workshop
Equoia, Balen Antwerpen
06/05/2023
10:00 - 17:00
Durven Zichtbaar Zijn - Workshop
Equoia, Balen Antwerpen
27/05/2023
10:00 - 18:00
Systeemopstelling met ondersteuning van paarden
Equoia, Balen Antwerpen
03/06/2023
13:00 - 17:00
Ontdek de kleur van jouw Kracht - Workshop
Equoia, Balen Antwerpen
23/08/2023 - 25/08/2023
09:00 - 17:00
3-daags programma: (Zelf)leiderschap: ANKEREN – KIEZEN – BEWEGEN
Equoia, Balen Antwerpen
07/10/2023
10:00 - 18:00
Systeemopstelling met ondersteuning van paarden
Equoia, Balen Antwerpen
02/12/2023
10:00 - 18:00
Systeemopstelling met ondersteuning van paarden
Equoia, Balen Antwerpen