Basisprogramma Ladingloze Communicatie

Via paarden laten we je ervaren hoe je van betekenis kan zijn door ladingloos in interactie te gaan met je omgeving. Uitgangspunt en bedoeling hierbij: stevig aan het roer staan van het schip dat je eigen leven is.

Geen vage verhalen, wel consequent oplossingsgerichte begeleiding, concrete ervaringsgerichte oefeningen, achtergrondinfo, zelfreflectie en de nodige praktijk met de paarden (van op de grond).

 

“Waar kies ik voor?” 

Dag 1 (rond AANDACHT) zet je op weg naar het hebben van overzicht om zo je horizon  te verruimen en mogelijkheden te blijven zien, ook als omstandigheden je doen verkrampen.

Dag 2 (rond RICHTING) helpt je om vanuit dat overzicht daadwerkelijk keuzes te maken waar je vol voor wil gaan.

“En meen ik dat ook echt?”

Dag 3 (rond KRACHT) geeft je inzicht in het onderscheid tussen kracht (leider zijn) en macht (baas zijn). Door het bewust sturen van je eigen gedrag kan je krachtig uitnodigen en daardoor zichtbaarheid creëren.

Dag 4 (rond ZORGVULDIGHEID) doet je vanuit die zichtbaarheid uit ‘voorzichtig’ of ‘roekeloos’ treden. Kleine stappen durven zetten vanuit zorgzame afstemming op wat nodig is, voor jezelf en naar anderen toe.

Dag 5 (rond ASSERTIVITEIT IN INTERACTIE) is een check van de vier voorgaande dagen: verbindende duidelijkheid ontstaat vanuit Aandacht (mogelijkheden zien), Richting (keuzes maken), Kracht (uitnodigen) en Zorgvuldigheid (durven). Enkel dan wordt assertiviteit (doen) moeiteloos en constructief: Authentiek zorgen voor jezelf in functie van de context.

De dagen beginnen om 10:00u  en eindigen om 17:00u. (met enige kans op uitloop)

Een heerlijke lunch wordt voorzien.

Prijs :

925 EUR

Geplande activiteiten

Datum/Tijd type Evenement
27/04/2019
10:00 - 18:00
Systeemopstelling met paarden (met Hendrik Rebry)
Equoia, Balen Antwerpen
22/06/2019
10:00 - 18:00
Systeemopstelling met paarden (met Hendrik Rebry)
Equoia, Balen Antwerpen
15/07/2019 - 19/07/2019
10:00 - 17:00
5-daags Basisprogramma Ladingloze Communicatie
Equoia, Balen Antwerpen
28/09/2019
10:00 - 18:00
Systeemopstelling met paarden (met Hendrik Rebry)
Equoia, Balen Antwerpen
16/11/2019
10:00 - 18:00
Systeemopstelling met paarden (met Hendrik Rebry)
Equoia, Balen Antwerpen
1 2