Organisaties

LADINGLOZE COMMUNICATIE BINNEN ORGANISATIES

ORGANISATIES-equoiaAdvies, training en coaching rond het effect van authentiek leiderschap en dynamische balans op de werkvloer, geïnspireerd door de performante structuur binnen natuurlijke paardenkuddes.

Een paardenkudde is veel meer dan zomaar een verzameling van paarden. Binnen de kudde ontstaat op authentieke wijze een harmonieuze structuur van individuen die elk, binnen de dynamiek van de kudde, autonoom bestaan.

Dit fenomeen inspireert Equoia om op een oplossingsgerichte en innovatieve manier te gaan kijken naar de opzet, de aansturing en de werking van organisaties. Toewerken naar Dynamische Balans  is een sleutel tot het creëren van alerte en wendbare organisaties.

We werken zowel met teams als via individuele begeleiding, zowel voor leidinggevenden als voor medewerkers. Al onze programma’s zijn maatwerk: meer informatie op aanvraag.

AANBOD

Voor onze teambegeleidingen werken wij samen met de organisatie True Colours (www.truecolours.be : nieuwe website onder constructie), zo kunnen we gegarandeerd zorgen voor een professionele implementatie van wat uit de sessies met de paarden naar boven komt.  Onze programma’s zijn steevast maatwerk rond o.a. onderstaande topics:

Basismodule Verbindende Duidelijkheid

De hiërarchie binnen een natuurlijke paardenkudde  leert ons de essentie van authentiek leiderschap waarin veel ruimte is voor samenwerking, creativiteit en eigen initiatief.

Lees meer

In de juiste rol

We kunnen van paarden leren hoe we beter de balans binnen werk en/of persoonlijk leven kunnen bewaken. Zorg dragen voor eigen energiehuishouding, bewust worden van de verschillende rollen die je hebt en daar vanuit doen wat nodig is (en laten wat niet nodig is).

Lees meer

Hoe evident zijn evidenties?

Dat is toch logisch? Dat moet toch kunnen? Dat heb ik toch duidelijk gezegd? Bij het uitgaan van evidenties zie je jouw realiteit als dé realiteit. Een mindset van verwondering zorgt voor verruiming van het eigen denkkader, afstemming, inleving en ruimte voor creativiteit.

Lees meer

Omarm feedback

Tussen observatie en feedback zit vaak (onbewust) een kleuring: wat je zegt is soms anders dan wat je dénkt dat je zegt… Benoemen wat je in onderlinge communicatie opmerkt en checken of dat wat je opmerkt ook effectief zo bedoeld is, schept ruimte en legt een basis voor constructieve open interactie.

Lees meer

Constructief confronteren

Paarden lijken vaak in conflict te gaan, in wezen testen ze je in élk moment. Niet om je neer te halen, wel als check van welke kwaliteiten jij in dit moment ter beschikking hebt om voor gezamenlijke  veiligheid te kunnen zorgen. Testen als informatie dus.

Lees meer

Bouwen aan een Dynamische Balans

Een natuurlijke kudde paarden is een toonbeeld van performante samenwerking. Neuzen in eenzelfde richting, hoe pak je dat aan? Zeker ook als mensen op het werkveld meestal op zichzelf staan en dus weinig fysiek in een team moeten functioneren. Helderheid over visie, missie, waarden en normen zijn samen met duidelijkheid rond afspraken essentieel.

Lees meer