Observatie en feedback

ORGANISATIES---observatie-en-feedbackZeggen wat je ziet is iets anders dan zeggen wat je dénkt dat je ziet… We kunnen via onze zintuigen de feitelijkheid prima observeren, vanaf het moment dat we echter onze observaties uitspreken, zijn ze gekleurd door ons eigen referentiekader: iedereen kijkt immers naar de werkelijkheid door een eigen bril.

Bij paarden wordt observatie onmiddellijk gekoppeld aan een actie. Bij mensen zit er tussen observatie en actie vaak (onbewust) een kleuring door het eigen referentiekader.

Dat speelt mee in het geven (en krijgen) van feedback. Corrigerende feedback komt vaak binnen als eenzijdige kritiek wanneer gever en ontvanger geen afstemming vinden door (onbewust) vast te zitten in hun eigen interpretaties / eigen referentiekader. Waarderende feedback kan  echt zoveel meer zijn dan een welgemeend compliment.

Benoemen wat je in onderlinge communicatie opmerkt en checken of dat wat je opmerkt ook effectief zo bedoeld is, schept ruimte en legt een basis voor het vinden van mogelijkheden en alternatieven, vaak ook buiten het eigen referentiekader.

WAAROM:

Observatie en feedback zijn basispijlers van communicatie: vanuit feitelijke observatie en constructieve feedback ontstaat ladingloze communicatie.