Teamdynamiek: Dynamische Balans

HOME alternatief grote foto 1Een natuurlijke kudde paarden is een toonbeeld van performante samenwerking. Neuzen in eenzelfde richting, hoe pak je dat aan? Zeker ook als mensen op het werkveld meestal op zichzelf staan en dus weinig fysiek in een team moeten functioneren (bv thuisverpleging, plaats- en tijdsonafhankelijk werken, verspreide teams).

WAAROM:

Een groep is een krachtig iets, maar ontstaat niet vanzelf. Helderheid over visie, missie, waarden en normen zijn samen met duidelijkheid rond afspraken essentieel.