‘De Kracht van 5’: een Oplossingsgericht instrument om reflectie te bevorderen en communicatie te verbeteren

Wat is ‘De Kracht van 5’?

Het spel ‘De Kracht van 5’ bestaat uit een speelveld en reflectievragen. Het is gebaseerd op werkende interacties in de natuur, specifiek op 5 kernelementen van natuurlijk paardengedrag en hoe deze menselijke interacties constructiever en proactiever kunnen maken, op verschillende niveaus van interactie:

 • Intrapersoonlijk (interactie binnen het team ‘Ik, Mijzelf & Ik’)
 • Interpersoonlijk (interactie tussen individuen)
 • Intragroep (interactie binnen teams, verenigingen, groepen, …)
 • Intergroep (interactie tussen teams, verenigingen, groepen, …)

 

Kernpunten van het programma:

 • Inzichten in de 5 kernelementen
 • Introductie in het Model van Verbindende Duidelijkheid
 • Praktijk:
  • ervaringsleren via het werken met de paarden
  • vertaalslag naar de eigen context via ‘De Kracht van 5’
  • iedere deelnemer krijgt een dobbelsteen mee, met daarop de 5 kernelementen. Zo kan je er in je eigen context verder mee aan de slag

Prijs

€195 (inclusief lunch, koffie/thee, frisdrank)

Planning: zie Evenementen

 

Kadering: het Model van Verbindende Duidelijkheid

Het thema van deze dag – De Kracht van 5 – is een onderdeel van het Model van Verbindende Duidelijkheid, dat de kern weergeeft van wat ik via de paarden rond (zelf)leiderschap heb geleerd. Het is mijn instrument om mensen te helpen oplossingsgerichte perspectieven te ontwikkelen en hun leiderschapsvaardigheden te versterken.

Verbindende Duidelijkheid leidt tot meer connectie en betere resultaten in minder tijd en met minder moeite doordat mensen zichzelf verantwoordelijk maken voor het geven en krijgen van heldere boodschappen. Het zorgt op een oplossingsgerichte en afgestemde manier voor meer proactiviteitzichtbaarheid & impact.