Paarden

VERBINDENDE DUIDELIJKHEID MET PAARDEN

Workshops en individuele begeleiding in het omgaan met paarden vanuit wezenlijk respect en heldere lichaamstaal.

Paarden zijn als kuddedieren van nature uit erg gericht op contact. Er zijn echter vele vormen van contact… Controle is een vorm van contact (“paard moet gehoorzamen”), conditionering is dat ook (“paard reageert op aangeleerde signalen”) . Vanuit Equoia werk ik vanuit een andere, voor mij wezenlijke vorm van contact, namelijk contact vanuit authentieke, ladingloze (lichaams)communicatie.

Dit contact heeft steeds weer als uitgangspunt: “Hoe word ik van betekenis voor dit paard in dit moment?” . Het antwoord op die vraag is in elk Hier en Nu anders, immers: geen enkel moment is gelijk aan een voorgaand. Ik wil niet dat een paard mij gehoorzaamt (vanuit controle); ik wil niet dat een paard zomaar reageert op wat ik vraag (vanuit conditionering); ik nodig een paard uit “ja” te zeggen tegen wat ik aanbied en daar vanuit die “ja” in mee stapt (vanuit authentieke, ladingloze communicatie). Dat vraagt dat je in de eerste plaats niet je paard gaat trainen, wél dat je je heel bewust wordt van wat je communiceert en vanuit welke intentie je dat doet: àlle communicatie begint immers bij jezelf…

De kern van wat ik van paarden heb geleerd, heb ik samengebracht in het Model van Verbindende Duidelijkheid. Je vindt er meer info over in mijn boek, en in het volgende filmpje: 

Dit is hoe ik het model inzet in het werken met de paarden:

Heldere boodschappen (over)brengen:

Weet wat je (wél) wil en doe die boodschap bij het paard ook effectief binnenkomen zoals jij ze bedoelt.

“Interessant i.p.v. irritant”:

Ga om met wat lastig loopt op een niet-oordelende manier, zodat het mogelijks zelfs verrijkend i.p.v. beperkend kan werken.

Kernelement Aandacht => OVERZICHT HEBBEN:

Paarden hebben hun aandacht continu 360° rond, om de omgeving te scannen en zo te checken of alles veilig is. Om voor hen van betekenis te zijn, om hen te laten voelen dat je voor hun veiligheid wil en kan zorgen, is het nodig dat ook jij dit doet, en a.h.w. met jouw aandacht die van hen overkoepelt.

Kernelement Richting => KEUZES MAKEN:

Geen besluiteloosheid, maar daadkracht in het maken van keuzes, dat hebben paarden nodig, ook van jou!

Kernelement Kracht => KRACHTIG UITNODIGEN, CONSTRUCTIEF AANSTEKELIJK ZIJN:

Niet dwingen, niet afwachten: ontdek hoe je voor een paard van betekenis wordt door een krachtige uitnodiging klaar te leggen.

Kernelement Zorgvuldigheid =>  IN BEWEGING BLIJVEN DOOR KLEINE STAPPEN TE ZETTEN:

Niet voorzichtig, niet roekeloos: wees zorgvuldig in alles wat je doet.

Kernelement Assertiviteit => MEEN JE HET ÉCHT?:

  • Wat doe je als je uitgedaagd wordt?
  • Wat als dingen anders lopen dan gepland?
  • Of als paarden niet doen wat jij graag zou willen?

Ga de uitdaging aan: stap in de ontdekkingstocht naar de essentie van je paard en kom daarin je eigen essentie tegen. Je communicatie en je samenzijn worden er zoveel rijker van!

AANBOD:

Workshop Verbindende Duidelijkheid met paarden: grondwerk

In deze workshop leer je hoe je de kernaspecten van mijn boek “Verbindende Duidelijkheid. Als paarden je uitnodigen tot authentiek, oplossingsgericht leiderschap” kan inzetten om vanuit een (nog) dieper contact met paarden te werken.

Lees meer