Ladingloze Communicatie


Het is wat het is. En w
at je er van maakt.

 

3 ESSENTIËLE VRAGEN:

  1. Wat is mijn boodschap? (Wat wil ik wél?)
  2. Hoe krijg ik mijn boodschap bij mezelf naar buiten zoals ik ze bedoel?
  3. Hoe krijg ik mijn boodschap bij de ander binnen zoals ik ze bedoel?

5 STAPPEN:

Wat is mijn boodschap?

1) Een bewust gebruik van AANDACHT zet je op weg naar het hebben van overzicht om zo je horizon open te houden en mogelijkheden te blijven zien, ook als omstandigheden je doen verkrampen.

2) Het bepalen van een RICHTING doet je vanuit dat overzicht keuzes maken die voor jou in dat moment echt kloppen.

 

Hoe krijg ik mijn boodschap bij mezelf naar buiten zoals ik ze bedoel?

3) Het (h)erkennen van het onderscheid tussen KRACHT en macht brengt je ertoe je eigen gedrag af te stemmen op wat omstandigheden nodig hebben. Dit zorgt ervoor dat je op een constructieve manier zichtbaarheid creëert en impact kan hebben.

4) Vanuit ZORGVULDIGHEID treed je vanuit die zichtbaarheid uit ‘voorzichtig’ of ‘roekeloos’ en durf je handelen op een manier die respect en vertrouwen genereert.

 

Hoe krijg ik mijn boodschap bij de ander binnen zoals ik ze bedoel?

5) ASSERTIVITEIT IN INTER-ACTIE is ladingloos ‘Ja’ blijven zeggen op de vraag ‘Meen je het écht?’. Die vraag heeft verschillende verschijningsvormen: ze kan letterlijk door iemand worden gesteld of ze kan vermomd zijn als obstakel of tegenslag. Als je je horizon open houdt (Aandacht), daar vanuit bewust jouw keuzes maakt (Richting), op een constructieve manier die keuzes zichtbaarheid geeft (Kracht) en ze vervolgens zorgvuldig in de wereld zet (Zorgvuldigheid), wordt assertiviteit moeiteloos en constructief: authentiek zorgen voor jezelf i.f.v. de context.

 

Achtergrondinformatie                                    Clowntje The Movie