Verbindende Duidelijkheid

Het is wat het is. En wat je er van maakt.

Ladingloze Communicatie is een oplossingsgerichte taal die de essentie samenvat van authentiek gedrag van paarden: heldere boodschappen (het is wat het is) en respect voor de rijkdom van verschillen (het is wat jij er van maakt).

Verbindende Duidelijkheid is een resultaat van Ladingloze Communicatie: meer connectie en betere resultaten in minder tijd en met minder moeite doordat mensen zichzelf verantwoordelijk maken voor het geven en krijgen van heldere boodschappen. Het zorgt op een oplossingsgerichte en afgestemde manier voor meer proactiviteitzichtbaarheid & impact.

 

REFLECTEER & BEREID JE VOOR:

  1. Wat is mijn boodschap? (Wat wil ik wél?)
  2. Hoe breng ik mijn boodschapzoals ik ze bedoel?
  3. Hoe word je begrepen zoals je het bedoelt?

MINDSET “INTERESSANT!”:

Ga op een niet oordelende manier om met verschillen: verschillend is ‘anders’, niet ‘juist’ of ‘fout’.

STEM AF EN GA IN INTER-ACTIE:

1) Een bewust gebruik van AANDACHT zet je op weg naar het hebben van overzicht om zo je horizon open te houden en mogelijkheden te blijven zien, ook als omstandigheden je doen verkrampen.

2) Het bepalen van een RICHTING doet je vanuit dat overzicht keuzes maken die voor jou in dat moment echt kloppen.

3) Het (h)erkennen van het onderscheid tussen KRACHT en macht brengt je ertoe je eigen gedrag af te stemmen op wat omstandigheden nodig hebben. Dit zorgt ervoor dat je op een constructieve manier zichtbaarheid creëert en impact kan hebben.

4) Vanuit ZORGVULDIGHEID treed je vanuit die zichtbaarheid uit ‘voorzichtig’ of ‘roekeloos’ en durf je handelen op een manier die respect en vertrouwen genereert.

5) ASSERTIVITEIT IN INTER-ACTIE is ladingloos ‘Ja’ blijven zeggen op de vraag ‘Meen je het écht?’. Die vraag heeft verschillende verschijningsvormen: ze kan letterlijk door iemand worden gesteld of ze kan vermomd zijn als obstakel of tegenslag. Als je je horizon open houdt (Aandacht), daar vanuit bewust jouw keuzes maakt (Richting), op een constructieve manier die keuzes zichtbaarheid geeft (Kracht) en ze vervolgens zorgvuldig in de wereld zet (Zorgvuldigheid), wordt assertiviteit moeiteloos en constructief: authentiek zorgen voor jezelf i.f.v. de context.

Achtergrondinformatie Ladingloze Communicatie