START vanuit STOP. Exploratietijd creëren in interacties

Wat brengt deze workshop jou?

STOP-momenten zetten je in het hier en nu, zodat je daar vanuit kan doen wat een situatie nodig heeft, in plaats van reactief (niet) te handelen vanuit jouw interpretaties, scenario’s, oordelen, assumpties, emoties.

De inspiratie: natuurlijk paardengedrag

Paarden zijn prooidieren in een wereld vol gevaar. Vluchtdieren. En toch maakt hen dat niet tot bange wezens die leven vanuit continue angst en stress. Temidden van een veelheid aan uitdagingen staan ze stevig, steeds alert op hun omgeving en op hoe ze daarin voor hun veiligheid kunnen zorgen. 

De sleutel? Het creëren van STOP-momenten.

Als iets de aandacht van een paard trekt, zal het paard stil gaan staan en het vreemde element (object, situatie) verkennen door het te observeren vanuit de mindset “Interessant!”. Dit ‘exploratiemoment’ duurt soms slechts een fractie van een seconde, en het geeft het de noodzakelijke informatie om te kunnen beslissen wat nodig is: vluchten of blijven.

Vertaalslag naar interacties tussen mensen

STOP-momenten zijn ook essentieel in situaties waarin jij wordt uitgedaagd:

 • In het omgaan met jezelf: patronen waar je steeds weer in terecht komt, effecten van je valkuilen, de impact van wie je bent op wat je doet,…
 • In het omgaan met anderen: feedback geven en ontvangen, nee zeggen, lastige boodschappen brengen,…

Kom het zelf ervaren in een dag vol achtergrondinfo, ervaringsoefeningen, een foto-oefening met Hans Stockmans en praktijk met de paarden (van op de grond, er wordt niet gereden)

Kernpunten van het programma:

 • Inzichten in proactief vs reactief handelen
 • Introductie in het Model van Verbindende Duidelijkheid
 • Praktijk:
  • START vanuit STOP via het werken met de paarden – ervaren
  • START vanuit STOP in interactie tussen mensen – communicatie
  • START vanuit STOP via een foto-oefening: anders kijken naar jezelf en naar anderen

Prijs

€195 (inclusief lunch, koffie/thee, frisdrank)

Planning: zie Evenementen

 

 

Kadering: het Model van Verbindende Duidelijkheid

Het thema van deze dag – START vanuit STOP. Richting geven aan wat jij moeilijk vindt – is een onderdeel van het Model van Verbindende Duidelijkheid, dat de kern weergeeft van wat ik via de paarden rond (zelf)leiderschap heb geleerd. Het is mijn instrument om mensen te helpen oplossingsgerichte perspectieven te ontwikkelen en hun leiderschapsvaardigheden te versterken.

Verbindende Duidelijkheid leidt tot meer connectie en betere resultaten in minder tijd en met minder moeite doordat mensen zichzelf verantwoordelijk maken voor het geven en krijgen van heldere boodschappen. Het zorgt op een oplossingsgerichte en afgestemde manier voor meer proactiviteitzichtbaarheid & impact.