Online programma Veerkracht door Verbindende Duidelijkheid

Welk verschil dit programma kan maken:

Voor jezelf:

Je bent helder in je boodschappen en je gaat in inter-actie met mensen en gebeurtenissen die op je pad komen i.p.v. in reactie.

Daardoor ga je met tegenslagen om als een wiebelclown die uit balans wordt gebracht: je weet steeds weer terug te veren.

In jouw interactie met anderen:

Je komt tot sterkere connecties en betere resultaten in minder tijd en met minder moeite door zelf de verantwoordelijkheid te nemen om heldere boodschappen te geven & te ontvangen en ook anderen daar toe uit te nodigen

 Format

Het programma bestaat uit 10 sessies van anderhalf uur. De sessies vormen op zich een geheel en volgen de opbouw van het boek “Verbindende Duidelijkheid. Als paarden je uitnodigen tot authentiek, oplossingsgericht leiderschap”.

 • Sessie 1 is een inleidende sessie
 • Sessies 2 t.e.m. 4 zijn deel 1 van het boek: ‘Van binnen naar buiten: wat communiceer je?’
 • Sessie 5 is een scharniersessie
 • Sessies 6 t.e.m. 10 zijn deel 2 van het boek: ‘Van buiten naar binnen: omgaan met situaties’

De sessies kunnen ook als afzonderlijke sessies worden gevolgd, of in clusters naar keuze.

Elke sessie bestaat uit:

 • Een videofragment waarin het thema van de sessie wordt uitgelegd a.h.v. natuurlijk paardengedrag
 • Achtergrondinfo rond natuurlijk paardengedrag en de link met Oplossingsgericht werken
 • Reflectie & uitwisseling rond hoe dit thema voor jou speelt
 • Inspiratie & actie: wat ga je hiervan voor jezelf in praktijk brengen? Hoe ga je dat doen?

De sessies zijn ingepland om de 2 weken, van 19.30u – 21.00u

sessie 1: 27/07 – sessie 2: 10/08 – sessie 3: 24/08 – sessie 4: 09/09 – sessie 5:21/09 – sessie 6: 05/10 – sessie 7: 19/10 – sessie 8: 09/11 – sessie 9: 29/11 – sessie 10: 09/12

Prijs:

25€ pp (+ bookingskost via Eventbrite)

Sessie 1: Connectie

Paarden zijn als kuddedieren erg gericht op Samen.

Wat wij van paarden kunnen leren:

 • Je kan niet beïnvloeden zonder eerst te connecteren
 • Wat zijn de basisingrediënten van echte connectie?

Sessie 2: Een heldere boodschap hebben: filmpje Zino (?)

Paarden communiceren heldere boodschappen, geen verhalen.

Wat wij van paarden kunnen leren:

 • Wat is het belang van de vraag: “Wat wil je wél?”
 • Wanneer vertel je een verhaal? Wanneer geef je een heldere boodschap?

Sessie 3: Je boodschap brengen zoals je ze bedoelt (kom, we gaan – nee toch niet: Handsome)

Paarden zijn steevast onmiskenbaar duidelijk in wat ze bedoelen.

Wat wij van paarden kunnen leren:

 • Het belang van competentie (“Kan ik dit echt?”) en bereidheid (“Wil ik dit echt?”)
 • Het onderscheid maken tussen problemen en beperkingen

Sessie 4: Begrepen worden zoals je bedoelt (Manou – richting)

Paarden zorgen ervoor dat hun boodschap daadwerkelijk het beoogde effect heeft.

Wat wij van paarden kunnen leren:

 • Het belang van checken (“Hoor ik je zeggen dat…?”)
 • Het belang van benoemen (“Ik hoor twijfel in jouw antwoord”)

Sessie 5: De mindset “Interessant!”

Paarden onderzoeken wat nodig is om te doen vooraleer ze in actie komen. Dat vereist een korte “stop”.

Wat wij van paarden kunnen leren:

 • De kracht van observeren
 • Het belang van ‘anders’ i.p.v. ‘juist / fout’

Sessie 6: 360° Aandacht – oren: Si Belle?

Paarden hebben hun aandacht continu 360°. Actief de omgeving scannen om te checken of die veilig is, is een essentiële leiderschapskwaliteit.

Wat wij van paarden kunnen leren:

 • Het belang van het hebben van overzicht om (meer) mogelijkheden te zien
 • Het onderscheid tussen aandacht en focus, en wanneer elk van beide in te zetten

Sessie 7: Richting: filmpje Monte

Paarden leven niet in besluiteloosheid, ze gaan – letterlijk en figuurlijk – steevast ergens heen. Paarden verkennen, ze kiezen en al wat voortkomt uit die keuze is informatie waar ze vervolgens iets mee doen.

Wat wij van paarden kunnen leren:

 • Het onderscheid tussen doelen en bestemmingen
 • Het onderscheid tussen kiezen voor wat je wil en kiezen voor wat nodig is (en de consequenties daarvan)

Sessie 8: Kracht: filmpje Yakira

Bij paarden gaat leiderschap niet om het hebben van een posities, bij paarden gaat leiderschap om ‘van betekenis zijn’.

Wat wij van paarden kunnen leren:

 • Krachtig uitnodigen als leiderschapskwaliteit
 • De impact van gedrag op gedrag

Sessie 9: Zorgvuldigheid – kleine stappen: filmpje Zino? Paarden bijeen?

Paarden zijn zorgvuldig in alles wat ze doen. Vanuit een groot observatievermogen en een heldere richting zetten ze in elk hier en nu de stappen die nodig zijn, letterlijk en figuurlijk.

Wat wij van paarden kunnen leren:

 • Het onderscheid tussen voorzichtig en zorgvuldig
 • Het belang van kleine stappen

Sessie 10: Assertiviteit in inter-actie: Djohar + Clowntje – the – movie

Voor paarden is alles informatie waar je iets mee kan doen, en ze onderzoeken en testen die informatie continu. Dat is levensbelangrijk: er wordt enkel rekening gehouden met wat er daadwerkelijk is. En dat vraagt geen hoop, maar bewijs.

Wat wij van paarden kunnen leren:

 • Wat wij ervaren als tegenwerking te onderzoeken in plaats van persoonlijk te nemen: het is wat het is, en wat je ervan maakt
 • obstakels zijn manifestaties van de vraag “Meen je het echt?”