Teambegeleiding: vorm een kudde met jouw team

In elke groep zijn er dynamieken die zich vaak uiten als ‘symptomen’ (irritaties, onduidelijke rollen, impliciete verwachtingen, conflicten, conflict vermijdend gedrag, gebrek aan motivatie, verschillen in doelen en prioriteiten,…)

Als teams en organisaties meer een ‘kudde’ gaan vormen, is duidelijkheid troef op een manier die krachtig verbindt. Dit manifesteert zich in een teamcultuur van open communicatie waarin teamleden verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap oppakken; waarin moeilijkheden aangepakt worden i.p.v. uit de weg worden gegaan; waarin verwachtingen en afspraken expliciet worden gemaakt en onderlinge verschillen (op vlak van meningen, stijlen, culturen, aanpak,…) als verrijkend worden gezien i.p.v. als beperkend.

Deze maatwerkprogramma’s worden georganiseerd vanuit mijn partnership met True Colours, een organisatie met heel wat ervaring rond Leadership & Change trajecten. Ik werk sinds 2014 intens samen met True Colours, en ging in 2017 een ‘kuddeverband’ aan met deze organisatie. Dankzij deze samenwerking krijgen de teamsessies met de paarden een ruimere bedding, en kan op verschillende vlakken worden ingezet op wat het team precies nodig heeft (zie verder, onder kader).

Jouw ‘wins’:

Paarden inzetten in teambegeleidingen helpt om onderliggende dynamieken zichtbaar te maken en er richting aan te geven. Paarden spelen op een onmiskenbaar heldere en tegelijkertijd ladingloze manier in op subtiele nuances in communicatie en zetten je aan tot diezelfde soort duidelijkheid: wat is jouw boodschap? En meen je die ook écht?

De belangrijkste uitgangspunten en beoogde resultaten van een sessie met de paarden in een teambegeleiding:

 • De basismindset is de oplossingsgerichte aanpak, die in de natuur alomtegenwoordig is.
 • Onderliggende dynamieken worden naar boven gebracht vanuit het werken met paarden van op de grond (er wordt niet gereden)
  • Voor individuele teamleden brengt dit:
   • Bewustzijn van eigen kwaliteiten en valkuilen wat betreft heldere communicatie
   • ‘Take your claim’: opnemen van eigenaarschap en persoonlijk leiderschap (rond rol, rond boodschap, rond engagement)
   • Vanuit nieuwsgierigheid naar verschillen leren kijken en er op een open, ladingloze manier mee omgaan
  • Voor teams brengt dit:
   • Vanuit openheid: bewustzijn van wat voor de verschillende teamleden belangrijk is in teamsamenwerking en dat onderling kunnen afstemmen
   • Omgaan met verschillen op een assertieve, niet agressieve, niet voorzichtige manier
   • Op een ‘wakkere’ manier flexibel kunnen omgaan met veranderende contexten
 • We eindigen steeds met een terugkoppeling naar de eigen werkcontext en vertalen dit in een concreet actieplan

Kader:

Kapstok van de teambegeleidingen is het Model van Verbindende Duidelijkheid. Je vindt er meer info over in mijn boek, en in het volgende filmpje: 

Er kan op verschillende aspecten gewerkt worden (voorbeelden: zie hieronder), in het intakegesprek wordt de concrete inhoud afgesproken.

Heldere boodschappen (over)brengen:

Weten wat je (wél) wil en die boodschap bij anderen ook effectief doen binnenkomen zoals je ze bedoelt.

“Interessant i.p.v. irritant”:

Omgaan met verschillen op een niet-oordelende manier, zodat verschillen verrijkend i.p.v. beperkend kunnen werken.

Kernelement Aandacht => OVERZICHT HEBBEN:

 • Soms hebben teamleden een ander soort begeleiding nodig dan voor mij natuurlijk voelt: hoe kan je switchen tussen verschillende leiderschapsstijlen?
 • De een wil grote lijnen, de ander details, sommigen zijn enkel mee te krijgen met rationele argumenten, anderen zijn eerder mensgericht: hoe overbrug je verschillen in communicatiestijlen?
 • We hebben binnen het team verschillende manieren om met conflict om te gaan, hoe kunnen we dat constructiever doen?
 • Verschillende persoonlijkheden in één team, valt dat richting te geven?
 • Er zit soms veel verschil in het engagement van stakeholders, hoe ga je daar mee om?

Kernelement Richting => KEUZES MAKEN:

 • Hoe bepalen we onze ‘stip op de horizon’?
 • Hoe concretiseer je het DNA van jouw team?
 • Hoe kom je tot jouw strategisch verhaal, en hoe vertaal je dat in Waanzinnig Belangrijke Doelstellingen?

Kernelement Kracht => KRACHTIG UITNODIGEN, CONSTRUCTIEF AANSTEKELIJK ZIJN:

 • ‘Take your claim’ als leidinggevende: hoe doe je dat zonder top-down te handelen?
 • Hoe help je mensen zichzelf te motiveren?
 • Hoe werk je bewust met de impact van gedrag op gedrag?

Kernelement Zorgvuldigheid =>  IN BEWEGING BLIJVEN DOOR KLEINE STAPPEN TE ZETTEN:

 • Wat zijn de bouwstenen van goed teamwerk?
 • Wat kunnen we doen om ons (nog) beter te organiseren?
 • Hoe maken we goede afspraken?

Kernelement Assertiviteit => MEEN JE HET ÉCHT?:

 • Wat doe je als je uitgedaagd wordt?
 • Wat als dingen anders lopen dan gepland?
 • Of als mensen niet doen wat jij graag zou willen?

Format:

Intakegesprek om de noden van het team te leren kennen

Concretiseren van de begeleiding / het traject. Mogelijke ingrediënten zijn:

 • Relevante kaders en modellen
 • Leerplatform met informatieve video’s (rond natuurlijk paardengedrag) en reflectievragen
 • Praktijk met de paarden
 • Koppeling naar de eigen werkcontext

Budgettering: op aanvraag (al onze programma’s zijn maatwerk)

wendyvandenbulck@equoia.org