algemeen

De kracht van oplossingsgericht coachen met paarden

Er zitten heel wat analogieën tussen wat paarden van nature uit nodig hebben en oplossingsgericht werken. Meer nog, lang voordat ik het oplossingsgericht werken leerde kennen, hadden paarden me er de kernaspecten al van bijgebracht. In dit artikel wil ik een aantal van die kernaspecten verder toelichten om een beter zicht te geven op de …

Lees meer

Mijn oplossingsgerichte daadkrachtformule

“Een voltijds zelfstandige job, negen paarden, het onderhoud van je domein: hoe heb jij dat in de afgelopen jaren voor elkaar gekregen? Waar haalde je de energie?”. Dergelijke vragen zijn me sinds mijn man zes jaar geleden stierf heel vaak gesteld. Als antwoord op die vragen deel ik met jullie mijn oplossingsgerichte daadkrachtformule: Stap 1: …

Lees meer

Over geduld en doen wat nodig is

In deze bijzondere realiteit wordt er danig een beroep gedaan op ons GEDULD. Het werken met paarden vanuit Verbindende Duidelijkheid heeft me geleerd dat er twee soorten geduld zijn: geduld vanuit hopen en geduld vanuit weten. Dat onderscheid gaat hand in hand met het onderscheid tussen ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat is er nodig?’. Geduld …

Lees meer

Hoe kan je wél rouwen in corona-tijden?

Rouwen is iets heel intiems. Het zetelt in onze diepste emoties, en als aan dat proces geraakt wordt, snijdt het diep in onze ziel. De huidige corona-tijd zorgt daarin voor pijnlijke beproevingen: een vriendin die amper bij haar stervende vader in het rusthuis toegelaten is, niet eens tweemaal per dag een half uurtje. Een uitvaartceremonie …

Lees meer

Een omweg is enkel een alternatieve route

Paarden in het wild leven een nomadisch leven en trekken daarbij rond door steeds min of meer dezelfde gebieden. De kans is immers groot dat er opnieuw goed gras en kruiden staan waar ze die eerder al vonden. Als een route die ze gewoonlijk namen, versperd blijkt te zijn door omgevallen bomen, zullen ze bij …

Lees meer

Over verhalen en boodschappen

Ik nodig je uit om een duidelijk onderscheid te maken tussen een verhaal vertellen en een boodschap brengen. Verhalen gaan meestal over het verleden of over de toekomst. Je kan niet teruggaan naar het verleden: je kan er niets meer aan veranderen en je kan niet meer checken wat toen de exacte realiteit was. Je …

Lees meer

Het belang van checken & benoemen

Paarden zorgen steevast voor duidelijkheid, in elk aspect van hun communicatie. Mensen hebben daar bewuste acties voor nodig: CHECKEN en BENOEMEN. Checken (“Hoor ik je zeggen dat…?”) en benoemen (“Ik hoor wat twijfel in je antwoord.”) zijn noodzakelijke voorwaarden voor een goed begrip. Het zijn ook essentiële acties voor gesprekspartners die zelf verantwoordelijkheid nemen voor …

Lees meer

Juist of fout? Of anders?

‘Juist’ en ‘fout’ ontstaan als je jouw perspectief als de werkelijkheid beschouwt. ‘Juist’ is dan wat overeenkomt met hoe jij het ziet, ‘fout’ is wat daarvan afwijkt. Dit leidt vaak tot communicatie tussen ladingen (van emoties, assumpties, interpretaties, oordelen, scenario’s), met irritatie en (open of verborgen) conflicten als gevolg. Als je ‘juist of fout’ vervangt …

Lees meer

De mindset ‘Interessant!’

Wist je dat je over een mindset beschikt die jou kan helpen proactief te handelen in plaats van reactief?… De sleutel tot veiligheid en spaarzaam omgaan met energie is de mindset “Interessant!”. Paarden hebben deze mindset om te connecteren met hun omgeving en met wat er in die omgeving gebeurt. Als prooidieren zorgen paarden goed …

Lees meer

Aandacht 360° als leiderschapskwaliteit

Alertheid is een belangrijke eigenschap van alle paarden. Actief de omgeving scannen om te checken of alles veilig is, is een essentiële leiderschapskwaliteit. Het gaat om overzicht hebben, mogelijkheden zien en inschatten wat nodig is in dat moment. Dit is ook belangrijk voor leidinggevenden: zorg eerst voor overzicht, zie de mogelijkheden, maak dan een keuze …

Lees meer